Equipment Loans for people like you!

  • EFTA offers from 20 million Tsh up for financing equipment
  • No collateral required and no hidden fees
  • Pick from a wide range of trusted suppliers
  • Many types of businesses are eligible
  • Locations Across Tanzania. Now open in Dodoma.

What Entrepreneurs say

I appreciate EFTA’s staff. They are always ready to help solve different challenges affecting their customers. This helps customers achieve business success.

MODEST MUSHI Mushi Animal Feeds

<< Prev
Next >>

How EFTA works with suppliers

  • EFTA can finance your customers
  • Gain access to a new pipeline of customers
  • Reach thousands of potential customers through frequent EFTA supplier events
  • Are you a supplier? See how EFTA can work with you.

Please select a language

ENGLISH
SWAHILI

EFTA Whistleblower hotline

Thank you for contacting the EFTA Whistleblower hotline. The purpose of this hotline is to allow EFTA’s customers, employees, suppliers and other stakeholders to share any observations regarding actions that you may feel or inappropriate or illegal, as well as any other actions that do not align with EFTA’s Code of Conduct. The information in the form below will be sent to an independent individual within the organization who will deal with the request swiftly and professionally.

Note that all concerns will be treated in confidence and every effort will be made not to reveal your identity, if that is your wish. If disciplinary or other proceedings follow the investigation, it may not be possible to take action as a result of your disclosure without your help, so you may be asked to come forward as a witness. If you agree to this, you will be offered advice and support.

Whistleblower

MAONI YAKO

Asante kwa kuwasiliana na EFTA. Kusudi la ukurasa huu ni kuruhusu wateja wa EFTA, wafanyakazi, wasambazaji na wadau wengine kushiriki katika kuripoti Kero yoyote kuhusu huduma au matendo yasiyofaa au yaliyo kinyume cha sheria, pamoja na vitendo vinginevyo visivyoendana na Kanuni na Maadili ya EFTA. 

Weka maelezo katika fomu hapa chini ambayo itatumwa kwa mtu binafsi/huru ndani ya shirika ambaye atashughulika na ombi au lalamiko lako.

Kumbuka taarifa zako zitahifadhiwa kwa siri na kila jitihada zitafanywa kutotoa utambulisho wako. Ikiwa msaada wako utahitajika ili kuruhusu uchunguzi wa kisheria, tutaomba ushirikiano wako na utapewa ushauri na usaidizi ili kulinda usalama wako.

Whistleblower Swahili